We use cookies to enhance your visit. By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies.       About Our Cookies right arrow     Accept and Hide cookie policy

Oliver

Prif Newidiadau

Yn rhoi disgyblion blwyddyn 6 gwers am beth i ddisgwyl pan fyddant yn dechrau yn ysgol uwchradd. Mae gr┼Áp o disgyblion chweched dosbarth o Bowys yn gobeithio setlo unrhyw nerfau sydd gan pobl ifanc sy’n dechrau ysgol uwchradd am y tro cyntaf. Dan arweiniad Oliver Lanz, 17, mae'r tîm o Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth am roi sicrwydd i fyfyrwyr iau sydd ar fin newid ysgol er mwyn lleihau unrhyw ofnau sydd ganddynt.

Comments

displaying 1 - 3 of 1489
Fixer hero
Fixer hero

Fixers is a project of the Public Service Broadcasting Trust, funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund, and featured on ITV.

Charity No 298643    Company No 2194957